Chúng tôi KHÔNG bán hải sản có giá trị thấp.
Vâng, ít nhất không phải TẤT CẢ thời gian.