DEPURATION Seafood Depuration là gì?

“Seafood Depuration (purification) là một kỹ thuật được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới trong việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm vi khuẩn từ nhẹ đến vừa phải, bị ô nhiễm hai mảnh vỏ sò, động vật thân mềm bằng cách đặt chúng trong bể nước biển sạch để thực hiện hoạt động bơm bình thường của chúng trong một khoảng thời gian khác nhau từ vài giờ đến vài ngày. Nó thường được thực hiện bởi vì nó là yêu cầu của pháp luật khu vực, quốc gia hay địa phương nhưng cũng có thể được áp dụng theo ý của ngành công nghiệp để bảo vệ khách hàng của họ, thể hiện sự tích cực, hoặc làm hài lòng các yêu cầu của pháp luật trong khu vực hoặc các quận khác để có thể xuất khẩu." nguồn: Liên Hợp Quốc FAO, 2008

什麼是活海鮮淨化?

活海鮮淨化(淨化)是一種去除受到輕至中度微生物污染的貝殼類海鮮清潔淨化的技術,這技術在世界各地也有采用,在 淨化過程中活海鮮會放 置於 有大 量純淨清潔海水的水缸中讓它們正常自然的過濾一段時間,自然過濾需時約幾小時到幾天 不等。現時一般出口商會對活海鮮進行淨化是因為個別國家或地方 法規所要求,但也可能以為當地行業一般常見的做法, 主要為保護客戶食用安全,或以展示自身對活海鮮產品盡職,或為滿足進口地法例的要 求。 ”

來源: FAO (糧農組織), 2008