Văn phòng chính:


30 Toh Guan Road #08-10, Singapore 608840

Tel: (65) 65673041 Fax: (65) 65678554

Hoạt động tại:


Sea caged Farm Of Lim Chu Kang Jett


Văn phòng tại Việt Nam:


A6 Khu nhà ở thương mại Thuận Việt, Số 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Email liên hệ

info@asiaaquatixs.com